Advertisements

गुरुपूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनायें

“गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः |
गुरु: साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः.||”
गुरुपूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनायें|

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: