दीपावलीच्या शुभक्षणांनी आपली

दीपावलीच्या शुभक्षणांनी आपली
सारी स्वप्न साकार व्हावी
ही दिवाळी आपल्यासाठी एक अनमोल आठवण ठरावी
आणि
त्या आठवणीने आपलं आयुष्य अधिकाधिक सुंदर व्हावं
दिवाळीच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Atul Palandurkar

%d bloggers like this: