एका माणसाने लोन वर कार विकत घेतली

एका माणसाने लोन वर कार विकत घेतली,

त्याला लोन फेडण जमला नाही, म्हणून त्याची कार उचलून घेऊन गेले,

तो माणूस विचार करत राहिला,
.
.
.
.
.
.
“च्या आयला लग्न पण लोन घेऊन केल पाहिजे होत”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Atul Palandurkar

%d bloggers like this: