एकदा राम आणि श्याम एका जेवण्याच्या पंगतीत जेवत असतात

एकदा राम आणि श्याम एका जेवण्याच्या पंगतीत जेवत असतात.
तेव्हा त्यांना एक माणूस येऊन विचारतो… “तुम्ही कोण?”

राम – “मी मुला कडून आलोय..”

श्याम – “मी मुलीकडून आलोय..”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
विचारपूस करणारा माणूस – “नालायक, हे तेराव्याचे जेवण आहे”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Archives

%d bloggers like this: