आंब्याचे तोरण आणि श्रीखंडाचा गोडवा

आंब्याचे तोरण आणि श्रीखंडाचा गोडवा,
चैञाची चाहुल घेऊन आला गुढीपाडवा,
गुढीचा मान, लीँबाचे पान,
नव वर्षे जाव आपल्याला खुप -खुप छान.
गुढी उभारुन आकाशी,
बांधुन तोरण दाराशी,
काढून रांगोळी अंगणी,
हर्ष पेरुनी मनोमनी,
करु सुरुवात नवावर्षाची
गुढीपाड्वाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Archives

%d bloggers like this: