याची देही याची डोळा

याची देही याची डोळा
मंगळयानाचा पाहीला सोहळा.
पत्रिकेतला मंगळ पैसा करी गोळा
असा कसा रे हिंदू तू भोळा.
मानसिक गुलामीचा तुझ्या कपाळी टिळा
मठ – मंदिरात वाहतो नोटांच्या माळा
विनाकष्ट कमाईसाठी हि भटांची शाळा
मंगळ-शनीचा फेरा बनवी तुला खुळा
ग्रहदशा सांगून केसाने कापी तुझा गळा
बहुजनहो कुंडली , पंचांग आता तरी जाळा .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Archives

%d bloggers like this: