Advertisements

मुलाने व्हाट्स अप वर गर्लफ्रेँन्डला मेसेज केला

एका मुलाने व्हाट्स अप वर
आपल्या गर्लफ्रेँन्डला मेसेज केला
मुलगा : हाय डार्लिँग, कुठे आहेस ?
मुलगी : आत्ता मी पप्पांच्या BMW ने
कॉलेजला जात आहे , ड्रायव्हर
मला सोडायला आलाय थोड्याच
वेळात क्लासमधे असणार ,
तुला संध्याकाळी भेटेन ,
तु कुठे आहेस ?
.
.
.
.
.
मुलगा : बसमधे तुझ्यामागे
बसलोय, जास्त हवा करू
नकोस…तुझं पण तिकीट काढलय

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: