Advertisements

जिथे नेहमी घरघर चालु असत….

जिथे नेहमी घरघर चालु असते
       त्याला घर म्हणतात.

जिथे नेहमी शांती असते
       त्याला वास्तू म्हणतात.

जिथे नेहमी होम-हवन चालतात
       त्याला Home म्हणतात.

जे हौसेने बांधलेले असते
       त्याला House म्हणतात.

जो परिश्रमाने बनला
       त्याला बंगला म्हणतात.

जी हवेशीर बनलेली असते
       तिला हवेली म्हणतात.

जी कोटि रुपये खर्चून बनली
       तिला कोठी म्हणतात.

जिथे भगवंताची भक्ति असते
       त्याला गृहमंदीर म्हणतात.

जिथे गुरुकृपेचा प्रसाद असतो
       त्याला प्रासाद म्हणतात.

जिथे ग्रह प्रवेश करीत नाहीत
       त्याला गृह म्हणतात.

जिथे वडीलांचा आशीर्वाद असतो
       त्याला वाड़ा म्हणतात.

ज्याच्या भिंतीलाही कान असतात
       त्याला मकान म्हणतात.

जिथे सदैव देवाचा वास असतो
       त्याला निवासस्थान म्हणतात.

जिथे गरीब स्वभावाचे लोकं राहतात
       त्याला गरीबखाना म्हणतात.

जिथे महान व्यक्तीमत्वाचे लोकं राहतात
       त्याला महल म्हणतात.

आणि जिथे झोप चांगली येते
       तिला “झोपडी” म्हणतात.

                आणि

जिथे कर्जाचे हप्ते फेडून लोक आडवे होतात
त्याला “फ्लॅट” म्हणतात….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: