मुंबई हून नुकताच….

मुंबई हून नुकताच shift झालेला माणूस पुण्यात बँकेत जातो

मुंबईकर : हि fixed deposite ची scheme काय आहे

पुणेरी clark : sorry साहेब ती बंद झाली. आता नाही आहे.

मुंबईकर ( रागात ): आता नाही आहे ? मग भिंतीवर कशाला लावल्ये

पुणेरी clark (शांत पणे) : भिंतीवर गांधीजी पण आहेत. पण ते आता आहेत का ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Archives

%d bloggers like this: