2 मिनिटांसाठी

मुलाखत
पत्रकार- जर तुम्हाला 2 मिनिटांसाठी CM बनवल तर तुम्ही काय कराल

रामदास आठवले- मी म्यागी बनवनार

पत्रकार- का?

रामदास आठवले- कारण 2 मिन्टात तेच बनु शकते

पत्रकार- आणि 5 वर्षासाठी बनवले तर??

रामदास आठवले- मी नाही बननार…

पत्रकार- का?

रामदास आठवले- एवढी म्यागी कोण खाणार……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Archives

%d bloggers like this: