Advertisements

क्रिकेट वर्ल्ड कप सुरु होत आहे

प्रिय पत्नीस,
फेब्रुवारी पासुन क्रिकेट वर्ल्ड कप सुरु होत आहे,
म्हणून तुझ्यासाठी काही नियम :

१. वर्ल्डकप पासुन रिमोट आणि टी.व्ही पुर्णपणे माझा

२.तुझ्या सगळ्या मित्र-मैत्रीणी, नातेवाईक यांना सांगुन ठेव वर्ल्डकप संपेपर्यंत कुणीही लग्न करायचे नाही, पुजा, प्राेग्राम काढायचा नाही की मरायचं पण नाही, मी कुठेच जाणार नाही.

३. मध्ये मध्ये फालतु प्रश्न विचारायचे नाही.

४. त्याच्या पायाला बॉल लागला मग तो आऊट कसा?

५. हा कोणत्या देशातला? ते कुठे आले? मला माहीत नाही, लहानपणी भुगोलाचा अभ्यास करायचा होता.

६. हा ‘खान’ कोणता आपला की पाकीस्तानचा ? असा भलताच प्रश्न विचारायचा नाही, कपडयांवरुन बघत जा.

७. मी टि.व्ही.समोर असतांता गुडघ्यावर रांगत जा.

८. हा तर ‘कोड’ पडल्यासारखा पांढरा दिसतोय ?  “ईईई हा किती काळा” असे मध्येच किंचाळायचे नाही, तुझ्या बापापेक्षा बरे दिसतात सगळे.

९. हि क्रिकेट मँच आहे ईथे त्या फडतूस सूनेसारखे दर दोन दिवसांनी वेगळे नवीन नवरे येत नाही, नवऱ्यांनी टाकलेल्या सहा सहा रिकामटेकड्या बायका नाहीत, एका बरोबर प्रेम करुन दुसऱ्या बरोबर लग्न करणाऱ्या चालु आयटम ईथे नाही, म्हातारपणी भडक मेक-अप करुन खी खी करणारी सासु ईथे नाही.तरी मला हा खेळ पाहायला आवडतो बस्स!

(वर्ल्डकप संपल्यानंतर)
तुझा नवरा.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: