होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा

चला, आज पेटवुया होळी..
नैराश्याची बांधून मोळी..

टाकुन द्या त्यात आयुष्याच्या..
अडचणी,चिंता, मना चा गुंता..
करु होम दु:ख, अनारोग्याचा..

नवयुग होळीचा संदेश नवा..
झाडे लावा, झाडे जगवा..
करुया अग्निदेवतेची पुजा..
होळी.. केरकचरा, गोव-यांनी सजवा..

दाखवुन नैवद्य पुरणपोळीचा..
मारुया हाळि..
होळी रे होळी, पुरणाची पोळी..
करु आनंदाने साजरी होळी..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Archives

%d bloggers like this: