समस्त स्त्री जातीला पडलेला एक गहन प्रश्न

आपण का पडतो?

आपण का पडतो?
परत उठून उभे राहण्यासाठी.

आपण का अयशस्वी होतो?

परत यशस्वी होण्यासाठी.

Kya du tumhe Guru Dakshina

Kya du tumhe Guru Dakshina,
Maan hi maan me sochu
Chukka na saku kaarz tumhara,
Jivaan saara deo!

शिक्षकदिन निम्मित्त तुम्हाला सादर वन्दनं

गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा
आम्ही चालवू हां पुढे वारसा
शिक्षकदिन निम्मित्त तुम्हाला
सादर वन्दनं

शिक्षक दिवश्च्या शुभेचछा

आपल्यामुलेच आमही घडलो
आपणांस सादर वन्दनं
शिक्षक दिवश्च्या शुभेचछा

Can You Judge?

10 Famous Failures

Archives

%d bloggers like this: