कुणीही फराळाला बोलवत नाही

3 दिवसांपासुन पासुन प्रत्तेकजण फ़क्त शुभेच्छा देतोय

कुणीही फराळाला बोलवत नाही
अरे कुट नेऊन ठेवलाय  लाडू चिवडा

Archives

%d bloggers like this: