विचित्र दुनिया का कठोर सत्य

विचित्र दुनिया का कठोर सत्य..
बारात मे दुल्हे को
सबसे पीछे और
दुनिया आगे चलती है,
स्मशान यात्रा मे
व्यक्ति को आगे
और दुनिया पीछे चलती है..
इस का मतलब
दुनिया खुशी मे आगे और दुख मे पीछे
हो जाती है..!

Half of sorrows

Half of sorrows we earn by expecting good things from wrong people;
And the other half of sorows we earn by finding wrong things in good people.
Good Morning.

जास्त कपडे धुवायला काढू नका

‘जास्त कपडे धुवायला काढू नका’, तिने म्हटले.

का बरे? तो म्हणाला.

‘नाही, आपली काम वाली बाई २ दिवस येणार नाही’.

कशासाठी?

‘गणपतीसाठी २ दिवस नातवाला भेटायला मुलीकडे जाणार आहे, असे बोलली’.

‘ठीक आहे, नाही काढत जास्त कपडे धुवायला’, 

‘आणि, हो, तिला गणपतीसाठी ५०० रुपये देते, सणासाठी बोनस म्हणून’.

‘कशाला, आता दिवाळी आलीच, तेव्हा देऊया’,. 

‘नाही रे, गरीब बाई ती, हौशेने नातवाकडे जातेय तर तिलाही बरे वाटेल’, अन ह्या महागाई मध्ये त्यांच्या पगारात कसा सण साजरा करणार ते’?

‘तू ना, खूपच भावनिक होतेस’, 

‘नाही रे, काळजी करू नकोस’, मी आजचा पिझ्झा खाण्याचा बेत रद्द करते’, सहज ५०० रुपये उडतील त्या ८ पावाच्या तुकड्यामागे’, ती हसत बोलली.

‘वा वा, फार छान, तू पण शहाणी आहेस’, आपल्या तोंडचा पिझ्झा तिच्या ताटात’.

३ दिवसानंतर

‘काय मावशी, कशी झाली सुट्टी’, त्याने कामवाल्या मावशीला विचारले.
‘खूप छान झाली’, ताईने ५०० रुपये दिले होते मला, सणाचा बोनस म्हणून’,.

‘मग जाऊन आली का नातवाकडे’?
‘हो जाऊन आली, मस्त ५०० रुपये खर्च केले २ दिवसात’.

‘म्हणजे काय केल नेमकं’?

‘नातवासाठी बाजारातून १५० रुपयाचा ड्रेस घेतला अन ४० रुपयाची बाहुली, मुलीला छानपैकी ५० रुपयाचे पेढे घेतले, ५० रुपयाचा मंदिरात नैवद्य दिला, 60 रुपये रिक्षाभाडे, २५ रुपयाच्या मुलीला बांगड्या घेतल्या, ५० रुपयाचा जावईबापूसाठी बेल्ट अन उरलेले ७५ रुपये नातवाच्या हातात दिले’. तिने झाडू मारता मारता तत्काळ खर्च मांडला.

‘५०० रुपयात इतके काही’, तो आश्चर्याने म्हणाला अन विचार करू लागला.

त्याच्या डोळ्यासमोर ८ तुकडे केलेला पिझ्झा उभा राहिला. तो एकटक कल्पनेतल्या पिझ्झाकडे पाहू लागला. एक एक तुकडा त्याच्या डोळ्यामध्ये घुसू लागला. त्या एक एक पिझ्झाच्या तुकड्याशी तो कामवाल्या बाईच्या सणावरील खर्चाशी तुलना करू लागला. पहिला तुकडा नातवाच्या ड्रेसचा, दुसरा पेढ्याचा, तिसरा तुकडा मंदिरातील नैवद्य, चौथा रिक्षाभाडे, पाचवा बाहुलीचा, सहावा मुलीच्या बांगड्याचा, सातवा तुकडा जावईबापूचा बेल्ट अन आठवा तुकडा नातवाच्या खाऊसाठी पैसे.

पिझ्झा त्याच्या डोळ्यासमोर फिरू लागला, एका तुकड्या मागे दुसरा तुकडा, अन तुकड्यावरील ड्रेस, बांगड्या अन तिचा सण…..

एका पिझ्झ्याची त्याला दुसरी बाजू आज दिसली होती. पिझ्झ्याचे ८ तुकडे त्याला काही शिकवून गेले होते, जगण्याचा अन खर्च करण्याचा नवीन अर्थ.

Always pray to have

Always pray to have:
Eyes that see the best in people;
A heart that forgives the worst;
A mind that forgets the bad;
And a soul that never loses faith in God.

Relations and money

Treat your relations and money with equal respect.

As they’re both hard to make but easy to lose.

Why Write “Etc” In Exams?

Why We Sometimes Write “Etc” In Exams?

Because It Means.
.
.
.
E-End Of
T-Thinking
C-Capacity

Posted from WordPress for Android

Opportunities are equal for all

Opportunities are equal for all.
But,.?
the Difference is that
Successful person gives Results
&
Unsuccessful person gives Reasons.

Posted from WordPress for Android

Sharing problems and asking for help

Sharing problems and asking for help doesn’t mean that we are weak or incompetent.
It usually indicates an advanced level of Trust.

Posted from WordPress for Android

Every heart has a pain

Every heart has a pain.
Only the way of expression is different.
Some hide it their smile,
while some hide in their SILENCE.

Posted from WordPress for Android

SMS Art

      SMS    
     S M S
    S  M  S
   S   M   S
  S    M    S
S     M     S
S      M      S
S      M      S
S     M     S
  S    M    S
   S   M   S
    S  M  S
     S M S
      SMS
     S M S
    S  M  S
   S   M   S
  S    M    S
S     M     S
  S    M    S
    S  M  S
      SMS
    S  M  S
  S    M    S
S      M      S
  S    M    S
    S  M  S
      SMS          
     S M S
    S  M  S
   S   M   S
  S    M    S
S     M     S
S      M      S
S      M      S
S     M     S
  S    M    S
   S   M   S
    S  M  S
     S M S
      SMS
     S M S
    S  M  S
   S   M   S
  S    M    S
S     M     S
  S    M    S
    S  M  S
      SMS
    S  M  S
  S    M    S
S      M      S
  S    M    S
    S  M  S
      SMS
  S    M    S
S      M      S
  S    M    S
    S  M  S
      SMS

Note: press edit and press down. And hold it See how beautiful***

Posted from WordPress for Android

Why we cant live on Earth?

A baby fish ask her Mother: Mom why we cant live on Earth?
Mother Fish: Dear, Earth is not the place for FISH, its made for selfish !

Posted from WordPress for Android

Insan kya hai?

Insan wo nahi jisko halat badal de,
Insan to wo hai jo halat badal de.

Posted from WordPress for Android

Truth & Lie

Advantage of speaking truth is that u don’t have to remember what u said
but
.
.
.
Lying increases ur memory power.
Think different Do different …..

Posted from WordPress for Android

Life is like making Tea

Life is like making Tea,
Boil your Ego,
Evaporate your Worries,
Dilute your Sorrows,
Filter your Mistakes.
Get taste of Happiness.

Posted from WordPress for Android

Next Newer Entries

Archives

%d bloggers like this: