Trust

With trust, even silence is understood. Without trust, every word is misunderstood. 

Trust is the soul of relationships.

भाऊबीजेच्या शुभेच्छा

पणतीच्या मंद प्रकाशात घर उजळावे,
ऐश्वर्याच्या कळसावरती श्रीफळ शोभावे
लक्ष्मीच्या सुगम पावलांनी दिवाळीने यावे,
सुखशांती व समृद्धीने घर भरुन जावे.
भाऊबीजेच्या सर्व भावा बहिणीना शुभेच्छा

भाऊबीज च्या हादीँक शुभेच्छा

आपल्या बहिणीवर पण तेवढच प्रेम करा,
जेवढ प्रेम इतरांच्या बहिणीवर करता….. 

भाऊबीज च्या हादीँक शुभेच्छा

Relation with nice persons is like ice cubes

Relation with nice persons is like ice cubes.
You may break, crush, squeeze, beat or grind them, still they chill your life.

People don’t always need advice

People don’t always need advice.
All they really need is a hand to hold, an ear to listen and a heart to understand them.

Archives

%d bloggers like this: