Mallya-Nirav crashcourse

Mallya-Nirav crashcourse.

Take X loan from bank A ,2X loan from bank B.

Repay X loan of bank A.

ur credit rating is good, bank A now gives u 4X.

Repay 2X amount loan of bank B.

Bank B will give u 8X.

Repeat till loan reaches 1000X,

.

.

.

.

then book a flight out of india…

काल तुमच्या मुली बद्दल ऐकलं

बाई 1 – काल तुमच्या मुली बद्दल ऐकलं, लग्न तुटलं म्हणे तीच.

बाई 2 – हो बरोबर ऐकलं, आम्हीच तोडलं.

बाई 1 – का! काही प्रॉब्लेम झाला होता का?

बाई 2 – अहो काही नाही, मुलगा पंजाब नॅशनल बँकेत होता.

How did Nirav modi cheat?

CBI: how did Nirav modi cheat?

Bank officer: PNB

CBI: How much did he cheat?

B.O.: PNB

CBI: which bank was looted?

B.O: PNB

CBI: how did he run away with the looted money?

B.O.: PNB

CBI: what is PNB?

B.O: Pata Nahin Bhai.

Archives

%d bloggers like this: