अब्राहम लिंकन चे हेडमास्तरास पत्र

अब्राहम लिंकन चे हेडमास्तरास पत्र

प्रिय गुरुजी,

सगळीच माणसे न्यायप्रिय नसतात, नसतात सगळीच सत्यनिष्ठ, हे शिकेलच माझा मुलगा कधी ना कधी, मात्र त्याला हे देखील शिकवा – जगात प्रत्येक बद्नावागानिक असतो एक साधुचरीत पुरुषोत्तम ही. स्वार्थी राजकरणी असतात जगात तसे असतात अवघ आयुष्य समर्पित करणारे नेतेही. असतात टपलेले वैरी तसे जपणारे मित्रही.

मला माहित आहे, सगळ्या गोष्टी लवकर नाही शिकवता येत, तरीही जमल तर त्याच्या मनावर ठसवा, घाम गाळून कमावलेला एकच छदाम आयत्या मिळालेल्या घबाडापेक्षा मौल्यवान आहे.

हार कशी स्वीकारावी ते त्याला शिकवा आणि शिकवा विजयाचा आनंद संयमान घ्यायला. तुमच्यात शक्ती असली तर त्याला द्वेष मत्सरापासून दूर राहायला शिकवा. शिकवा त्याला हर्ष संयमान व्यक्त करायला. गुंडांना भीत जाऊ नको म्हणावं, त्यांना नमवण सर्वात सोपी असत!

जमेल तेवढे दाखवीत चला त्याला ग्रंथ भांडाराच अदभुत वैभव, मात्र त्याच बरोबर, मिळू दे त्याच्या मनाला निवांतपणा सृष्टीच शाश्वत सौदर्य अनुभवायला. पाहू दे त्याला पक्ष्यांची अस्मानभरारी, सोनेरी उन्हात भिरभिरणारे भ्रमर आणि हिरव्यागार डोंगरउतारावर डुलणारी चिमुकली फुलं.

शाळेत त्याला हा धडा मिळू दे – फसवून मिळालेल्या यशापेक्षा सरळ आलेलं अपयश शेयस्कर आहे. आपल्या कल्पना, आपले विचार यांच्यावर दृढ विश्वास ठेवायला हवा त्यानं, बेहेत्तर आहे सर्वांनी त्याला चूक ठरवले तरी.

त्याला सांगा, त्यानं भल्यांशी भलाईन वागावं आणि ठग्यांना अद्दल घडवावी. माझ्या मुलाला हे पटवता आलं तर पहा जिकडे सरशी तिकडे धावत सुटणाऱ्या भाऊगर्दीत सामील न होण्याची ताकद त्यानं कमवायला हवी.

पुढे त्याला हेही सांगा त्याला ऐकावं जगाचं, अगदी सर्वांचं, पण गाळून घ्यावं ते सत्याच्या चाळणीतून आणि फोलपट टाकून निव्वळ सत्व तेवढ स्वीकारावं.

जमलं तर त्याच्या मनावर बिंबवा, हसत रहावं उरातलं दुख दाबून. आणि म्हणावं त्याला, आसू ढाळायची लाज वाटू देऊ नको. त्याला शिकवा तुच्छवाद्यांना तुच्छ मानायला अन चाटुगिरीपासून सावध रहायला.

त्याला हे पुरेपूर समजावा की करावी कमाल कमाई त्याने ताकद आणि अक्कल विकून पण कधीही विक्रय करू नये हृदयाचा आणि आत्म्याचा! धिक्कार करणाऱ्यांच्या झुंडी आल्या तर कानाडोळा करायला शिकवा त्याला, आणि ठसवा त्याच्या मनावर जे सत्य आणि न्याय्य वाटते त्याच्यासाठी पाय रोवून लढत रहा.

त्याला ममतेन वागवा पण त्याला लाडावून ठेवू नका. आगीत तावून सुलाखून निघाल्याशिवाय लोखंडाच कणखर पोलाद होत नसतं. त्याच्या अंगी बाणवा अधीर ह्वायचा धैर्य, अन धरला पाहिजे धीर त्यानं जर गाजवायचं असेल शौर्य.

आणखीही एक सांगत रहा त्याला आपला दृढ विश्वास पाहिजे आपल्यावर तरच जडेल उदात्त श्रद्धा मानवजातीवर.

माफ करा गुरुजी! मी फार बोलतो आहे, खूप काही मागतो आहे. पण पहा जमेल तेवढ अवश्य कराच. माझा मुलगा भलताच गोड छोकरा आहे हो तो.

– अब्राहम लिंकन

Abraham Lincoln’s Letter to Headmaster

Dear Sir,

I know that he will have to learn all men are not just honest, all men are not true. But teach him also that for every scoundrel there is a hero that for every selfish politician, there is a dedicated leader. Teach him that for every enemy there is a friend.

It will take time, I know; but teach him if you can, that dollar earned is of far more value that five found.

Teach him to learn to lose and also to enjoy winning. Steer him away from envy; if you can, teach him, the secret of quiet laughter. Let him learn early that the bullies are the easiest to lick.

Teach him, if you can, the wonder of books but also give quiet time to ponder eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun and flowers on a green hillside.

In School teach him. It is far more honorable to fail that to cheat. Teach him, to have faith in his own ideas, even if everyone tells in they are wrong.

Teach him to be gentle with gentle people, and tough with the tough. Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon.

Teach him to listen all men, but teach him also to filter all the hears on the screen of truth, and take only the good that comes through.

Teach him, if you can how to laugh when he is sad. Teach him, there is no shame in tears. Teach him to scoff at cynics and to beware of too much sweetness.

Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidder, but never to put a price tag on his heart and soul. Teach him, to close his ears to a howling mob and to stand and fight if thinks he’s right.

Treat him gently, but do not cuddle him, because only the test of fire makes fine steel. Let him have the courage to be impatience let him have the patience to be brave.

Teach him always to have sublime faith in himself, because then he will always have sublime faith in mankind.

This is a big order, but I see what you can do. He is such a fine little fellow, my son!

– Abraham Lincoln

Archives

%d bloggers like this: